Ibadah Minggu

Minggu, 12 Mei 2019
Waktu Pelayan  Firman Presbiter Bertugas
06.30 WIB Pdt. Sri Maharani Kembaren-Ginting P1 Pnt. Diana Thuter
10.30 WIB                   Pdt. Sri Maharani Kembaren-Ginting

 

 

P2 Pnt. Denny Robot
P3 Dkn. Irma Robot – Komalig
P4 Dkn. Arthur Palit
VG / PS/Kantoria P5 Dkn. Timbul Sitohang
Organis Sdri. Kinza Zega P6 Dkn. Helly Polnaya – Pinontoan
Pemandu lagu Ibu Hanny Tampenawas P7 Dkn. Yuli Rumagit – Maharibe
Op. Mulitimedia Sdri. Priskila Maharibe P8 Dkn. Octavina Kaihatu – Patty
Minggu, 19 Mei 2019
Waktu Pelayan  Firman Presbiter Bertugas
06.30 WIB Pnt. Sony Mokalu P1 Pnt. Reine Ompi – Mokalu
10.30 WIB Mupel Timur P2 Pnt. Martinus Santa
P3 Pnt. Freddy Tambayong
P4 Dkn. Helly Polnaya – Pinontoan
VG / PS   P5 Dkn. Debbie Rumagit – Mewengkang
Organis Dkn. Arthur Palit P6 Dkn. Yansen Wullur
Pemandu Lagu Sdri. Della Robot P7 Dkn. Dwi Sumakul
Op. Mulitimedia Sdri. Olivia Karisoh P8 Pnt. Abraham Latuperissa