Ibadah PKP

Sektor Tempat Alamat Pelayan Firman Liturgis
Ibadah Pelkat PKP, Kamis 19 April 2018
Margaretha Ibu Lusye Rumimper ) ) )
Frederila Ibu Lopulalan – Nikijuluw ) ) )
Hana Ibu Gloria Tampenawas ) Gd Gereja ) Dkn. Hotmiar Purba ) Pengurus Pelkat
Sarah Ibu Winda Mokalu ) ) )
Ruth Ibu Riris Sianturi    Mayasari Dkn. Lisye Maringka     Ibu Corry Patty
Ibadah Pelkat PKP, Kamis 26 April 2018
Margaretha Ibu Irma Robot ) ) )
Frederila Ibu Neni Patiasina ) ) )
Hana Ibu Nona Kesaulya – L ) Gd. Gereja ) Dkn. Dwi Sumakul ) Pengurus Pelkat
Sarah Ibu Lidya Dedy Bolang ) ) )
Ruth Ibu Monna Lappy Pdk Gede Dkn. Tierza Kaihatu   Ibu Corry Patty